Darbo sauga - Priešgaisrinė sauga - Elektros sauga

Darbo sauga - Priešgaisrinė sauga - Elektros sauga

* Darbo sauga - įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių dokumentų būklės įvertinimas, nelaimingų atsitikimų tyrimas, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentų ruošimas, sveikatos tikrinimo organizavimas, kontingentų patvirtinimo pažymos rengimas ir derinimas su Visuomenės sveikatos centru, profesinės rizikos vertinimo organizavimas, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymas, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas, asmeninių apsauginių priemonių išdavimo dokumentacijos rengimas, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimų organizavimas ir dokumentacijos ruošimas.
* Darbo teisė - įmonės darbo santykius reglamentuojančių dokumentų būklės įvertinimas, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių sutarčių, pareiginių nuostatų ruošimas, konsultacijos su darbo santykiais susijusiais klausimais, darbo tarybos rinkimų organizavimas ir dokumentų parengimas.
* Priešgaisrinė sauga - įmonės priešgaisrinę saugą reglamentuojančių dokumentų būklės įvertinimas, evakuacinių planų ruošimas, priešgaisrinių saugos instrukcijų rengimas ir derinimas su Priešgaisrine gelbėjimo valdyba, priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) dokumentų ruošimas, darbuotojų mokymų priešgaisrinės saugos klausimais organizavimas.
* Civilinė sauga - Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimas ir derinimas su Valstybinėmis institucijomis, civilines saugos instrukcijų rengimas, Pastatų ir teritorijų evakuacijos schemų rengimas.

Kategorijos