Arklys

Bėgąs - nelaimė
Stojąs piestu - garbė
Griūnantis - priešai nugalės
Kaustomas - aukštą pasieksi vietą
Juodas - gedulas
Baltas - džiaugsmas, laimė
Pastipęs - sunkiai uždirbsi dėl duonos
Perkaręs - daug bus kliūčių
Gražiai pabalnotas - pažinsi žymų asmenį
Riebus - turi ar turėsi priešingą žmona
Kinkomas - neteksi mylimosios
Raudoni arkliai - reiškia gerovę
Bėras arklys reiškia sėkmę meilėje
Užsispyręs arklys reiškia - sunkų ir neteikiantį pasitenkinimo darbą
Sužeistas arklys yra blogas ženklas.

Kategorijos