Ėjimas, vaikščiojimas

Ėjimas, vaikščiojimas

Greitai - kliūtis
po žolyną - draugas tave išduos
Po purvyną - turėsi daug nemalonumų
Vaikščioti atbulai - reikalai blogi
Šiaip vaikščioti sapne - barniai, bėdos, t.y blogas ženklas
Vaikščioti, eiti nežinomomis vietomis, klaidžioti sapne - įsivelsi į bėdą, to net nežinodamas dabar, tai išaiškės tik ateitį.

Kategorijos