Fabrikas

Regėti jį - geras biznis, laimė ir sėkmė darbuose
Fabriką turėti - atmesta meilė
Jame dirbti - netikėti pinigai.

Kategorijos