Fazanas

Regėti jį - mėgti gražiai pasirodyti
Valgyti - geros vaišės šiaip tai - labai geras ženklas.

Kategorijos